Giỏ hàng

Tổ chức nhân sự

CƠ CẤU BỘ MÁY QUẢN LÝ CÔNG TY 

Sơ đồ bộ máy

Giám đốc: Nguyễn Thị Nhạn

Sinh năm: 1972. Đã có hơn 20 năm kinh nghiệm trong việc sản xuất và kinh doanh đá.

Trưởng phòng kinh doanh: Mai Thị Khánh Linh

Sinh năm : 1994. Tốt nghiệp Đại Học Kinh tế Quốc Dân, Hà Nội.

Trưởng phòng sản xuất: Mai Văn Vũ

Sinh năm: 1974. Đã có kinh nghiệm 20 năm trong sản xuất đá.

Trưởng phòng nhân sự: Phạm Thị Yến 

Sinh năm: 1976. Tốt nghiệp Đại Học Kinh tế. 

Kế toán trưởng: Phạm Thị Đào

Sinh năm: 1990. Tốt nghiệp đại học Kinh tế Quốc Dân. 

0848.188.555