Giỏ hàng

CẢI TẠO CHỈNH TRANG SÂN NHÀ KHÁCH, SÂN NHÀ ĐỀN CỬA ÔNG

Công ty TNHH Sản xuất và Thương Mại Mai Hoàng Sơn hợp tác cùng với Công ty TNHH Xây Dựng và Phát triển Thanh Phong, thực hiện công trình: " Cải tạo chỉnh trang sân nhà khách, sân nhà Đền Cửa Ông" 


Khách hàng: Công ty TNHH Xây Dựng và Phát triển Thanh phong 

Công trình : " Cải tạo chỉnh trang sân nhà khách, sân nhà Đền Cửa Ông

Khối Lượng cung cấp: 2.000 m2 đá lát màu ghi sáng, màu xanh đen các loại 

Sân sau khu tượng đài

Đá đen lát sân tượng đài

Cổng đền


Danh mục tin tức

Từ khóa

0848.188.555