Giỏ hàng

CÔNG TRÌNH KHU ĐÔ THỊ MỚI DƯƠNG NỘI, HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI

Công Ty TNHH Sản Xuất và Thương mại Mai Hoàng Sơn tự hào là đơn vị duy nhất đồng hành cùng tất cả các nhà thầu thi công công trình " Khu đô thị mới Dương Nội". Cụ Thể:

+ Khách hàng:  Công ty Cổ phầ Vật tư và Thiết bị Nam Cường 

Công trình: " Thi công HTKT giai đoạn 1 Hồ khu A, Khu ĐTM Dương Nội" 

Khối lượng cung cấp: 10.000 md đá bó vỉa các loại. 

+ Khách hàng: Công ty Cổ Phần LICOGI 13

Công trình: Khu A- Khu ĐTM Dương Nội

Khối lượng cung cấp: 3.000 m2 đá lát và 1.000 viên đá bó bồn cây các loại


+Khách hàng: Công ty Cổ Phần Nacico

Công trình : Khu A- Khu đô thị mới Dương Nội

Khối lượng cung cấp: 10.000 m2 đá lát ghi sáng và 6.500 md đá bó vỉa ghi sáng các loại

+ Khách hàng: Công ty Cổ Phần Tập đoàn Công nghệ Thiên Sơn

Công trình: Khu A- Khu ĐTM Dương Nội

Khối lượng cung cấp: 30.092 m2 đá lát ghi sáng và 103 m3 đá bó vỉa ghi sáng các loại

+ Khách hàng: Công ty Cổ Phần Hạ Tầng FECON

Công trình: Cải tạo sinh thái Khu B - Khu ĐTM Dương Nội

Khối lượng cung cấp: 3.500 md đá bó vỉa xanh đen các loạiDanh mục tin tức

Từ khóa

0848.188.555